Školní družinaŠkolní družina

  • Provozní doba ve školní družině – od 12:00 do 16.00 hod.
  • Provoz o prázdninách není zajištěn.
  • Do družiny jsou přijímány děti 1. - 5. ročníku.
  • Školní družina je umístěna v zadním traktu školy C – vchod do mateřské školy.
  • Žáka přihlásí do družiny jeho zákonný zástupce vyplněním zápisního lístku stvrzeného svým podpisem. Případné změny je povinen zákonný zástupce sdělit vychovatelce, která je písemně zaznamená a zákonný zástupce potvrdí svým podpisem. Rovněž odhlášení musí být provedeno písemnou formou.
  • Děti přihlášené do družiny musí mít zakoupeny obědy ve školní jídelně anebo druhou svačinu.
  • Pobyt ve školní družině je zdarma.

 

Školní družina je dvojtřídní.
Dolní družina – Dis. Sylva Vašková – vedoucí vychovatelka
Horní družina – Angela Berkyová – vychovatelka

 

Děti lze vyzvedávat z družiny v těchto časech:
OD 12:50 – 13:10 HOD.
OD 13:45 – 14:14 HOD.
OD 15:00 – 16:00 HOD.

V případě nutnosti si vyzvednout žáka v jiném čase, je potřeba se domluvit den předem, nebo ráno s vychovatelkami školní družiny.

 

 Další informace
Y2ZmOWI